Trưởng Phòng Nhân Sự của Tập Đoàn Hoàng Khôi Group Ô𝘯𝘨 𝘓𝘢̂𝘮 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘝𝘪̃𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨 đến động viên và hỗ trợ cho nhân viên.

“Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.”

Hôm nay ! Địa Ốc Hoàng Khôi Uyên Hưng vui mừng chào đón Trưởng Phòng Nhân Sự của Tập Đoàn Hoàng Khôi Group Ô𝘯𝘨 𝘓𝘢̂𝘮 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘝𝘪̃𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨, đến động viên tinh thần làm việc của nhân viên và giải quyết khó khăn cũng như vướng mắc của nhân viên trong công tác kinh doanh.
» Cân bằng cuộc sống và công việc của nhân viên
» Mở rộng cửa văn phòng làm việc
» Lắng nghe và tôn trọng nguyện vọng của nhân viên
» Đào tạo nhân viên nâng cao kỹ năng
» Xây dựng môi trường làm việc năng động
» Trả công xứng đáng
» Ghi nhận những nhân viên xứng đáng
» Đưa ra những đóng góp ý kiến cho Công Ty.
Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của công ty Địa ốc Hoàng Khôi Uyên Hưng xin chân thành cảm ơn Trưởng Phòng Nhân Sự đã đến lắng nghe, động viên, chia sẽ cũng như đưa ra những định hướng mới cho toàn bộ nhân viên cùng nhau phát triển Công Ty ngày càng lớn mạnh.

𝑅𝑖𝑒̂𝑛𝑔 l𝑒̃, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑜̣𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.

Leave Comments

0913.966.112
0913966112